Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. ΠΡΟΟΙΜΙO Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της
  ιστοσελίδας www.wastelessdesign.gr (στη συνέχεια: «Ιστοσελίδα»), υπό τους οποίους και
  μόνο μπορεί να γίνει χρήση αυτής από τους χρήστες. Η ιστοσελίδα είναι επιχείρηση
  (ηλεκτρονικό κατάστημα) πώλησης προϊόντων κατασκευασμένων από ύφασμα και άλλα
  φυσικά υλικά, η οποία δημιουργήθηκε και ανήκει στην Βαρβάρα Μπογιάρη, με έδρα στη Ν.
  Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 147444871, Αριθμός ΓΕΜΗ: 149965306000, Email: wastelessdesign@gmail.com
 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη
  συμφωνία και αποδοχή του χρήστη/ επισκέπτη για τους όρους χρήσης της, καθώς και των
  πολιτικών που αυτοί παραπέμπουν. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα, ο
  χρήστης/ επισκέπτης παραιτείται από κάθε αξίωση που μπορεί να προκύψει από την
  επίσκεψή του, στο πλαίσιο των όρων αυτών και των αναρτημένων πολιτικών. Σε περίπτωση
  μη συμφωνίας με οποιονδήποτε όρο χρήσης ή των πολιτικών, ο επισκέπτης πρέπει να
  αποχωρήσει από αυτήν.
 3. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους
  όρους χρήσης, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των
  υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να
  ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους όρους χρήσης. Η χρήση της
  ιστοσελίδας μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης,
  όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.
 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Η Ιστοσελίδα και το συνολικό περιεχόμενό της [ενδεικτικά και όχι
  περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων, διακριτικός τίτλος, όνομα
  χώρου (domain name), φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, αρχεία ήχου ή/και εικόνας],
  αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
  είτε της ίδιας της επιχείρησης, είτε τρίτων συνεργαζομένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτήν.
  Το περιεχόμενο προστατεύεται από την αντίστοιχη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς
  και από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση έστω
  και μέρους του περιεχομένου, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή τρίτων

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΜΕΛΩΝ Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά
  υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτής και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη
  και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών. Ο
  επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις
  πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και
  με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται:
  α) να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων,
  οι οποίες μπορούν να επισύρουν αστικές ή ποινικές κυρώσεις,
  β) να αποστέλλει στην ιστοσελίδα ή να δημοσιεύει μέσω αυτής παράνομο ή προσβλητικό
  υλικό,
  γ) να παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
  δ) να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των άλλων χρηστών/
  επισκεπτών του ή να προκαλεί τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που
  καθιστούν προσπελάσιμο το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες.
  Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό περιεχόμενο στην ιστοσελίδα που προκαλεί ηθική βλάβη ή
  άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη
  διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του
  λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους χρήσης. Η επιχείρηση δεν
  φέρει καμία ευθύνη για τις ως άνω ενδεικτικά περιγραφόμενες πράξεις, οι οποίες προέρχονται
  από τρίτους, οι οποίοι ευθύνονται για κάθε ζημία που μπορεί να προκύπτει από τις εν λόγω
  πράξεις και αναλαμβάνουν οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε
  βλάβης.
 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνικά προσπάθεια, ώστε
  να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ελέγχοντας, συνεχώς, το περιεχόμενο του παρόντος
  δικτυακού τόπου και προβαίνοντας σε τακτικές ενημερώσεις και επικαιροποιήσεις του. Σε
  καμία, όμως, περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί οτιδήποτε, για το οποίο μεσολαβεί ή
  απαιτείται η συμβολή ή σύμπραξη τρίτων, ενώ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη,
  ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από

μία τέτοια ενέργεια. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα ιστοσελίδα σε άλλες ιστοσελίδες ή
και συνδέσμους (links), γίνεται για τη διευκόλυνση του χρήστη και η επιχείρηση δεν ευθύνεται
για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από τα sites αυτά.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Εφόσον ο επισκέπτης /χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της
  ιστοσελίδας και να δημιουργήσει σχετικό λογαριασμό ως μέλος, συμφωνεί:
  α) να παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του
  ζητούνται και
  β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται
  αληθή, ακριβή και πλήρη.
  Λογαριασμοί με ελλιπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
  Κάθε μέλος δεσμεύεται να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού
  του και να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα και την επιχείρηση για τυχόν χρήση του
  λογαριασμού του από τρίτους από την οποία προκλήθηκε παραβίαση των περιγραφομένων
  όρων χρήσης.
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Η επιχείρηση είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών
  δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη της ιστοσελίδας. Για τον τρόπο που συλλέγει, διατηρεί
  και επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, παρακαλώ
  διαβάστε προσεκτικά εδώ την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
  εδώ την Πολιτική Cookies της παρούσας ιστοσελίδας.
 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 3.1. Τα προς πώληση προϊόντα, οι
  τιμές, τα χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητά τους βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
  ιστοσελίδας. Οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβάνουν
  και τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Εφόσον έχετε οποιαδήποτε
  απορία για τα χαρακτηριστικά, την τιμή ή τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος, σας συνιστούμε
  πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην ιστοσελίδα.
 4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3.2. Η πραγματοποίηση
  παραγγελίας μέσα από το e-shop αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως,

ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο
κείμενο από την Υπουργική Απόφαση 5338/2018 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018), τον Κώδικα
Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017), τον
οποίο μπορείτε να διαβάσετε εξ’ ολοκλήρου κάνοντας κλικ εδώ και τη λοιπή ισχύουσα
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Δυνατότητα έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop
υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του Ελληνικού
Δικαίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Παραγγελίες νομικών προσώπων μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η επιχείρηση
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή τυχόν παραγγελιών που θα
πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. 

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας,
  ο πελάτης θα λαμβάνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέσω email αποδεικτικό
  παραλαβής του αιτήματός του, την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.
 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
  Είναι δυνατή η πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών
  Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners

Η χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για τις αγορές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι
απόλυτα ασφαλής, εφόσον τηρείτε τις σχετικές οδηγίες. Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση
όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την καταχώρηση της παραγγελίας. Για να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να συμπληρώσετε στη σχετική φόρμα το
ακριβές όνομα κατόχου, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας,
καθώς και τον τριψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Ο έλεγχος
και η πληρωμή γίνεται άμεσα, εφόσον έχετε συνδεθεί με το ασφαλές σύστημε πληρωμών

Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας που
χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή.
Β. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PayPal
Γ. MΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.
Εάν δεν έχετε πιστωτική κάρτα ή δε σας εξυπηρετεί η μέθοδος πληρωμής μέσω Paypal,
μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εφόσον επικοινωνήσετε και ζητήσετε στοιχεία κατάθεσης. Στις πληρωμές μέσω κατάθεσης, η αποστολή της παραγγελίας γίνεται μόνο εφόσον το έμβασμα
γίνει με έξοδα αποστολέα (“OUR”, όχι “SHA”) και εφόσον στην αιτιολογία της κατάθεσης
καταχωρηθεί ο αριθμός της παραγγελίας την οποία αφορά καθώς και το ονοματεπώνυμο του
καταθέτη, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία
παραμένει σε κατάσταση “αναμονής” μετά την καταχώρησή της, έως ότου επιβεβαιωθεί από
εμάς η κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας που συμφωνήθηκε.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Αποστολές εντός Ελλάδας
  Όλες οι αποστολές σε προορισμούς εντός Ελλάδας για παραγγελίες που η συνολική τους αξία
  υπερβαίνει τα 45,00€ πραγματοποιούνται χωρίς έξοδα αποστολής. Η χρέωση για παραγγελίες
  συνολικής αξίας μικρότερης των 45,00 € είναι 3,70 € ανά αποστολή. Τα προϊόντα που
  παραγγείλατε αποστέλλονται στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει, μέσω της εταιρείας
  ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ courier.
  Οι παραγγελίες αποστέλλονται από την εταιρεία μας εντός 3 εργάσιμων ημερών, εφόσον
  έχουν καταχωρηθεί έως τις 16:00 εργάσιμης ημέρας και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη
  διαθεσιμότητα ή άλλη αιτία καθυστέρησης (πχ. αναμονή τραπεζικής μεταφοράς ή
  ταυτοποίησης των στοιχείων του πελάτη λόγω χρήσης αμφίβολης γνησιότητας πιστωτικής
  κάρτας). Για προϊόντα που αναγράφεται οτι είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας η αποστολή
  γίνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών εντός Ελλάδας εξαρτάται από την εταιρεία
ταχυμεταφορών και είναι συνήθως 1-2 εργάσιμες ημέρες, με την επιφύλαξη ειδικών συνθηκών
ανωτέρας βίας.

Αποστολές σε άλλες χώρες
Είναι δυνατή η αποστολή σε χώρες του εξωτερικού εφόσον εξυπηρετούντε από τα ΕΛΤΑ (Ελληνικά ταχυδρομεία)
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με τη χώρα και το βάρος του πακέτου και ο χρόνος παράδοσης ιδαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει την
  παραγγελία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μέσω email
  στο wastelessdesign@gmail.com. Σε αυτές τις
  περιπτώσεις η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έχει γίνει ήδη η
  παράδοση προς την εταιρία ταχυμεταφορών. Εάν έχει γίνει η αποστολή το κόστος μεταφορικών δεν επιστρέφεται.
 1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
  Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους
  στην περίπτωση που έχουμε στείλει προϊόντα διαφορετικά από εκείνα που παραγγείλατε ή σε
  περίπτωση που τα προϊόντα που παραλάβατε ήταν ελαττωματικά.
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιστροφή της αξίας που καταβλήθηκε ή την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση ελαττώματος,
  εντός 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε εσάς. Η επιχείρησή μας θα φέρει την
  ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση ελαττώματος, σύμφωνα με την ευθύνη του πωλητή για
  πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κατά τα άρθρα 534 επ. του
  Αστικού Κώδικα.
  Η επιστροφή των προϊόντων για τους παραπάνω λόγους είναι δωρεάν για όλη την
  Ελλάδα και αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στον όρο 4.2.
 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη
  ενάσκηση από την εταιρία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται
  παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
  Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους
  ανωτέρας βίας, (όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές,
  καταστάσεις ανάγκης κλπ.).
  Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της
  Θεσσαλονίκης.
  Αναφορικά με την δυνατότητα ηλεκτρονικής εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών
  διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων, μπορείτε
  να ενημερώνεστε στην διεύθυνση:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng
elEL