Αντιμετωπίστηκε κάποιο πρόβλημα με την πληρωμή.

Η πληρωμή σας φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Δυνατότητες δράσης από μέρους σας:

  • Δοκιμάστε εκ νέου με άλλη κάρτα ή άλλον τρόπο πληρωμής
  • Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας σας για διευκρινήσεις και επίλυση του ζητήματος

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο παρακάτω email. Επιτρέψετε μία εργάσιμη (24 ώρες) για να απαντηθεί το μήνυμά σας.

wastelessdesign@gmail.com

elEL